Vilkår

1. Jeg er oppdatert på alle underforstående punkter, og jeg er innforstått med følgende:
1.1. Dirty Girls Challenge kan være fysisk og psykisk krevende.
1.2. Det kan være risiko for fysisk skade og/eller død forbundet med min deltakelse i Dirty Girls Challenge
1.3. Deltakelse i Dirty Girls Challenge gjennomføres på egen risiko.
1.4. Av eget valg kan deltagere bli eksponert for ulike former for vær og utendørsforhold, som kan medføre ubehag og risiko for deltager. Alle deltagere må selv vurdere at forholdene ligger til rette for en trygg gjennomføring.
1.5. At det ikke er anbefalt å være påvirket av alkohol eller andre stimulerende midler under deltagensen av Dirty Girls Challenge.
1.6 Du må følge trafikkreglene og vise hensyn når du ferdes ute.
1.7. Ved bruk av innendørs fasiliteter, som treningssenter o.l. må alltid senterets regler følges.
1.8. Du alltid ser deg til høyre og venstre i alle type kryss og ivaretar din og andres sikkerhet når du ferdes ute.
1.9. Startkontingenten refunderes ikke ved uforutsette hendelser som krever at arrangementet må avlyses (force majeure – epidemier/pandemier/ekstremvær o.l.)
1.10. Startkontingenten refunderes ikke om man angrer kjøpet, påmeldingen er bindende. Deltragerplassen kan overføres eller selge til en annen deltager. Dette må dog gjøres før arrangementsstart 1. januar 2021. Legg merke til at epost og passord ikke kan endres. Så ved overførsel av billett til en annen person vil registrert epost og passord måtte benyttes.
1.11. Deltagerpakke sendes ut etter start av arrangement.

Forventet mottagelse i post er siste del av januar måned. T-shirt, buff og medalje kan ikke returneres.
T-shirt størrelse velges ved påmelding. Det gjøres oppmerksom på at størrelsene kan være noe mindre enn vanlige størrelser, slik at det anbefales å gå opp en størrelse.

2. Jeg bekrefter at:
2.1. Jeg har fysikk og helse til å delta i Dirty Girls Challenge på en trygg og forsvarlig måte, og bruker ikke medisiner eller lider av sykdom som kan sette denne tryggheten i fare. Kontakt din fastlege for konsultasjon om du er usikker.
2.2 Om deltager er under 18 år bekreftes det at: deltager er fylt 13 år, som er nedre aldersgrense for deltagelse, og deltar med foresattes samtykke. Foresatte har les og forstått egenerklæringen og er ansvarlig for deltagers aktivitet under arrangementet. Betaler en deltager, som er under 18 år, med eget bankkort/Vipps er det innforstått at foresatt har gitt tillatelse til påmelding gjennom tilretteleggelse for bruk av betalingstjenestene. Dette gjennom å ha gitt sitt samtykke til banken om at den mindreårige kan handle over internett.

3. Fraskrivelse
3.1. Jeg bekrefter og aksepterer at arrangøren, Dirty Girls AS, og deres ansatte, samt samarbeidspartnere/sponsorer, ikke kan holdes til ansvar, direkte eller indirekte, for skader eller tap som følge av min deltakelse i Dirty Girls Challenge.

4. Kontrakt
4.1. Jeg har lest og forstått alle nevnte punkter. Jeg bekrefter at jeg deltar på eget ansvar og er frivillig med som deltaker i Dirty Girls Challenge, og at jeg er klar over risikoen involvert i min deltakelse som nevnt i alle punkter.
4.2. Jeg er innforstått med at min deltakelse i Dirty Girls Challenge innebærer risiko for skader og skulle jeg ikke akseptere denne risiko kan jeg ikke delta.
4.3. Jeg tillater at bilder og/eller annen dokumentasjon som er tatt/benyttet i forbindelse med min deltakelse i Dirty Girls Challenge kan brukes i markedsføringsøyemed. Jeg forstår at bilder/video tatt/lastet opp av meg under min deltakelse i Dirty Girls Challenge er, og vil alltid være arrangørens opphavsrett.
4.4. Jeg tillater at Dirty Girls AS kontakter meg med relevante informasjon om lignende arrangementer i fremtiden.
4.5. Jeg tillater min profilinformasjon lagres og oppbevares, i henhold til retningslinjer for sikker datalagring.
4.6. Jeg er oppdatert på gjeldene priser ved deltagelse og betingelser ved kjøp.

Total pris for produkt, inkludert frakt, avgifter og mva. opplyses om i påmeldingsfelt/betalingsfelt.
Ved å gjennomføre kjøp og registrere deltagelse er jeg kjent med og godtar gjeldene priser og betingelser.

PERSONVERN


Jeg er oppdatert på alle underforstående punkter, og jeg er innforstått med følgende:

1. Innledning
1.1 Denne personvernerklæringen («erklæringen») beskriver hvordan Dirty Girls AS, 818 687 052, (heretter kalt «DG», «vi», «oss», «vår» e.l.) innhenter og behandler informasjon om deg når du besøker nettstedene våre («nettstedet»).
Som behandlingsansvarlig opptrer DG i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder den norske personopplysningsloven. Personopplysningsloven stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, for å ivareta den registrertes vitale interesser, for å utøve en oppgave av allmenn interesse eller for å ivareta en berettiget interesse, så frem hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

2. Opplysninger vi innhenter og hvordan vi bruker dem
2.1 Opplysninger du gir oss: Du kan gi oss opplysninger, inkludert opplysninger som kan identifisere deg («personopplysninger»), når du bruker nettstedet vårt, korresponderer med oss eller blir med i konkurranser, kampanjer eller undersøkelser. Når vi ber om opplysninger fra deg, vil vi innhente data fra de aktuelle feltene som du har fylt inn eller fra skjemaer som du har fylt inn på eller utenfor Internett. Du kan velge å oppgi flere opplysninger til oss når du kontakter oss eller på annen måte samhandler med oss.
2.2 Personopplysningene du oppgir vil bli benyttet for at du skal kunne bruke nettstedet vårt, samt til administrative formål og feilsøkingsformål. Dersom du samtykker til det, eller det eksisterer et kundeforhold mellom deg og DG i henhold til markedsføringsloven § 15, kan denne informasjonen også brukes for å sende deg markedsføringsmateriell, se avsnitt 4.1. nedenfor. Som forklart i avsnitt 2.6 nedenfor, kan vi også bruke slike opplysninger til andre formål når de kombineres med andre opplysninger vi innhenter om deg.
2.3 Opplysninger vi innhenter automatisk: Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk innhente følgende opplysninger: IP-adresse, innloggingsopplysninger, stedsinformasjon, nettlesertype og -versjon, nettleserens programtillegg (typer og versjoner), operativsystem og plattform, opplysninger om besøket (inkludert hva slags nettsted du kom fra og går videre til og hvilke av sidene våre du ser på), produkter du har sett på eller søkt etter, nedlastingsfeil, hvor lenge du bruker bestemte nettsider og nettsideinteraksjon. Vi innhenter opplysninger automatisk gjennom bruk av ulike teknologier, blant annet gjennom informasjonskapsler (også kjent som «cookies»). Dette forklares nærmere nedenfor, se punkt 6.
2.4 Vi bruker opplysningene vi innhenter automatisk til følgende formål:
1. administrere nettstedet internt, inkludert feilsøkingsformål;
2. sikre at innholdet på nettstedet presenteres på den måten som er mest effektiv for deg og enhetene dine.
3. som en del av innsatsen for å holde nettstedet trygt og sikkert;
4. måle eller forstå effektiviteten av reklame vi legger ut, og levere reklame som er relevant for deg.
5. komme med forslag og anbefalinger om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg og andre brukere av nettstedet, se mer i avsnitt 4.1. nedenfor.
6. oppdatere/supplere eksisterende brukerdata i vår sentrale database.
2.5 Opplysninger vi mottar fra andre kilder. Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet, inkludert andre tilknyttede selskaper. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.
2.6 Kombinasjon. Der loven tillater det, kan vi kombinere opplysninger vi får fra andre kilder – blant annet fra sosiale medier – med opplysningene du oppgir til oss og som vi innhenter om deg, inkludert opplysninger fra informasjonskapsler. På bakgrunn av de kombinerte personopplysningene kan vi lage såkalte personprofiler, som kan brukes som ledd i vår markedsføring, herunder for å forbedre din brukeropplevelse på nettstedet vårt og for å gi deg informasjon, innhold og tilbud som er tilpasset behovene dine.

3. Hvordan vi deler og videreformidler opplysningene dine
3.1 Vi kan dele opplysninger med DG sine arrangører, samarbeidspartnere og tredjeparter (med arrangører menes selskaper som bruker DG som formidlingsportal for sine events, samarbeidspartnere menes forhandlere, leverandører av forretningstjenester og byråer, med tredjepart menes funksjoner som sosiale medier og kundeportaler) for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen.
3.2 Vi kan også dele opplysningene dine med tredjeparter i følgende tilfeller:
1. når det er nødvendig å involvere en tjenesteleverandør for å tilrettelegge for eller utvide tjenestene våre;
2. når du eksplisitt har bedt om det (f.eks. gjennom sosiale medier);
3. når det kreves etter en rettskjennelse eller andre juridiske eller regulatoriske krav;
4. når en virksomhet blir solgt eller overført til andre;
5. for å håndheve brukervilkårene våre;
6. for å sikre tryggheten og sikkerheten til brukere, forbrukere og tredjeparter; og
7. for å beskytte rettigheter og eiendeler som tilhører oss eller gjester og tredjeparter.
3.3 DG vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten først å ha innhentet ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for å bruke en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne, i samsvar med personopplysningsloven § 15.

4. Samtykke for nyhetsbrev og direkte markedsføring
4.1 For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir på nettstedet vårt til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Du kan innvende mot dette og oppheve ditt samtykke når som helst via e-post til: post@rundirtygirls.com

5. Analyse og reklame
5.1 Vi kan bruke verktøy fra tredjeparter for å gjøre annonser vi viser på nettstedet vårt og/eller partnernettsteder mer relevante og interessante for deg. Til dette formålet bruker vi informasjonskapsler, sporingsbilder/web beacons eller lignende teknologier for å innhente opplysninger om hvordan du bruker nettstedet (se punkt 2.3 og 2.4 ovenfor) og levere interessebaserte annonser til deg.
5.2 Vi kan gjøre slike analyser selv eller vi kan bruke tredjeparter. Dersom vi bruker tredjeparter vil selskapet være underlagt en databehandleravtale i henhold til personopplysningsloven, med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål osv.

6. Informasjonskapsler og annen teknologi
6.1 Vi innhenter opplysninger automatisk ved å bruke informasjonskapsler (også kalt «cookies»). En informasjonskapsel er en tekstfil som inneholder små mengder informasjon som et nettsted kan sende til nettleseren din, og som deretter kan lagres på datamaskinen din som en kode som skiller datamaskinen din fra andre, men uten å navngi deg. Noen av sidene på nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for bedre å kunne yte service når du kommer tilbake til nettstedet igjen senere. Du kan stille inn nettleseren til å varsle deg før du mottar en informasjonskapsel, noe som gir deg muligheten til å bestemme om du vil godta den. Du kan også stille inn nettleseren din til å slå av informasjonskapsler helt, men hvis du gjør dette, er det ikke sikkert at hele nettstedet vil fungere korrekt.
6.2 Du kan få mer informasjon om de spesifikke informasjonskapslene som brukes av DG ved å kontakte oss på e-post til: post@rundirtygirls.com.

7. Lenker til andre nettsteder og sosiale medier
7.1 Når vi deler lenker til andre nettsteder, gjør vi dette for informasjonsformål. Slike nettsteder ligger utenfor vår kontroll og dekkes ikke av denne erklæringen. Hvis du åpner andre nettsteder ved å bruke lenkene på sidene våre, kan operatørene av disse nettstedene innhente opplysninger fra deg som vil bli brukt i henhold til personvernerklæringen deres, som kan avvike fra vår.
7.2 På noen av nettsidene våre, kan tredjeparter som leverer innhold, applikasjoner eller programtillegg på nettstedet vårt spore din bruk av innhold, applikasjoner og programtillegg eller tilpasse innhold, applikasjoner og programtillegg for deg. Når du for eksempel deler en artikkel ved hjelp av en knapp for deling på sosiale medier på nettstedet vårt (for eksempel Facebook, Twitter eller Google Plus), vil det sosiale nettverket som har laget knappen registrere at du har gjort dette.
8. Datalagring
8.1 Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for forretningsformål eller for å overholde juridiske krav. Vær imidlertid oppmerksom på at vi i en viss tid kan beholde noen opplysninger etter at du har avsluttet ditt kundeforhold hos oss, våre forhandlere, leverandører eller samarbeidspartnere f.eks. hvis dette er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, slik som å beholde informasjon for skatte- og regnskapsformål.
8.2 Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til: post@rundirtygirls.com

9. Overføring av personopplysninger til utlandet
9.1 Personopplysningene dine kan overføres til utlandet, herunder til vår hovedserver i Nederland. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
9.2 Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

10. Rettighetene dine
10.1 Hvis du ønsker å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg, kan du kontakte oss på post@rundirtygirls.com. Før vi kan oppfylle et ønske om dette, kan det være at vi vil be deg om å bekrefte identiteten din og oppgi noen flere detaljer. Vi vil forsøke å svare deg innen rimelig tid, og senest innen tidsfristen som fastsettes av gjeldende lovverk.
10.2 Du har et ansvar for å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger og for å holde dem oppdatert Du kan også oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte oss på e-post til: post@rundirtygirls.com. Husk å oppgi navn i første korrespondanse: dette hjelper oss med å beskytte informasjon og preferanser mot uautorisert tilgang.

11. Informasjonssikkerhet
11.1 Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

12. Spørsmål om denne erklæringen
12.1 Dette nettstedet vedlikeholdes av Dirty Girls AS. Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager som gjelder denne erklæringen eller hvordan vi håndterer opplysningene dine, ta kontakt med oss på e-post: post@rundirtygirls.com
12.2 Dirty Girls AS forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.

13. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, senest 2 uker etter arrangement er avsluttet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.